Šta jesti prije i poslije jutarnjeg treninga?

Ishrana sportista je možda i najkompleksija prehrana sa stanovišta dijetetike i nutricionizma.
Obzirom da se rekreativno većina nas bavi fizičkom aktivnosti, ishranu treba individualno prilagoditi.
A sve to zavisi od sljedećih faktora:

 • tjelesne mase
 • godina
 • pola
 • kondicije
 • u koje doba dana se trenira
 • temperatura prostora u kojem se trening odvija
 • vremenski okvir treninga
 • jačina treninga i vrsta
 • postojanje određenih metaboličkih poremećaja (npr. visok krvni ptitisak, šećer, kardiovaskularni poremećaji…)
 • farmakološke terapije koju osoba uzima
 • postojanje određenih fizičkih povreda ili nedostataka….

Sve su to faktori na koje itekako treba obratiti pažnju, jer bez pravilnog dijetetsko – nutritivnog medicinskog plana nema očekivanih rezultata.
Inače, o tom medicinskom dijelu treneri nemaju nikakvo znanje, pa vodite računa šta vam savjetuju i koja i čija znanja usvajate. Evropske zemlje su zakonom riješile taj problem – trenerima je jednostavno zabranjeno da daju savjete o ishrani!!!

I molim vas, za vaše dobro, ne uzimajte nepotrebne suplemente.

Related posts