Centar za nutricionizam i dijetetiku

Inga Marković

Inga Marković (Sarajevo, 27.01.1976 god.) supruga i majka troje djece.
Završila Visoku zdravstvenu škola strukovnih studija u Beogradu te stekla visoko obrazovanje Strukovni nutricionista-dijetetičar iz oblasti medicinskih nauka, te specijalističke studije sa stručnim zvanjem Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar-oblast Javno zdravlje. Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci. Dvogodišnje master studije iz oblasti „Nutricionizma“ završila na Univerzitetu u Sarajevu.
Trenutno zaposlena u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj u Odsjeku opšte interne medicine Internističke službe. Centar za nutricionizam i dijetetiku u Doboju pokrenula u 2019. Radila u JZU Dom zdravlja Doboj u Savjetovalište za dijabetes i hipertenziju.

Autor mnogih stručnih radova iz oblasti nutricionizma i dijetetike. Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Saveza dijabetoloških udruženja Republike Srpske, osnivač i član Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga dijabetičara Bosne i Hercegovine, predsjednik Skupštine i osnivač Udruženja dijabetičara“ Dijabeta“ Doboj. Osnivač mnogih udruženja dijabetičara u Republici Srpskoj.Volonterski i humanitarni rad u udruženjima dijabetičara u Bosni i Hercegovini započela 2014. godine te sprovela niz aktivnosti za poboljšanje zdravstvene zaštite oboljelih. Aktivan je član Društva za ishranu Srbije, Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije i Udruženja „Društvo za debljinu“ Bosne i Hercegovine. Učestvovala kao predavač na mnogim medicinskim i nutricionističkim simpozijumima, forumima, kongresima, kampovima za djecu oboljelu od dijabetesa u regionu. Jedini sertifikovani nutricionista edukator za tip 2 dijabetesa po ACCU CHEK Assist programu u Bosni i Hercegovini. Profesionalno se aktivno edukuje kroz kongrese u regionu i inostranstvu, te posjeduje preko pedeset certifikata iz oblasti medicine i nutricionizma. Stalni dopisnik „Avaza“ na teme zdravlja i prehrane.

Zašto se odlučiti za nas

Individualni pristup pacijentu, direktan kontakt sa doktorom! Strogo poštivanje medicinske etike i privatnosti! Jedini školovani nutricionista sa osnovnim, specijalističkim i magistarskim studijima u BiH! Jedini sertifikovani nutricionista-edukator za tip 2 dijabetesa po ACCU Chek Assist programu u BiH! Jedan od osnivača i član Upravnog odbora Saveza dijabetoloških udruženja Republike Srpske, osnivač i član Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga dijabetičara Bosne i Hercegovine, te osnivač mnogih udruženja/udruga dijabetičara širom Bosne i Hercegovine! 10 godina radnog iskustva u bolnici Sv. Apostol Luka Doboj i učesnik mnogih međunarodnih medicinskih kongresa! Iskustvo sa preko 30 000 pacijenata, kako u individualnom radu tako i u grupnim terapijama!

Ukoliko želite da poboljšate kvalitet svog života ili se riješite nezdravih navika vezanih za hranu, a želite stručnog nutricionistu koje će odvojiti vrijeme kako bi upoznao Vaš stil života, sve što trebate je obratiti se Ingi Marković za pomoć.

Pored plana ishrane, spremite se i da jasno i glasno čujete gdje ste do sada griješili, prođete edukaciju o ishrani koja će Vam pomoći da do kraja života sa lakoćom primjenjujete njene savjete, ali i vidite rezultate veoma brzo, što je svakako najzanimljiviji dio čitavog procesa. Pored toga, diskrecija je zagarantovana jer prije svega poštujemo privatnost svojih pacijenata!

Vodite računa o svom tijelu.
To je jedino mjesto gdje možete živjeti.

– Jim Rohn