CENTAR ZA NUTRICIONIZAM I DIJETETIKU
INGA MARKOVIĆ

Za svaku promjenu potrebno je donijeti odluku!

Zajedno to

Previous
Next

gostovanja na tv

Zapratite naš blog

Centar za nutricionitzam i dijetetiku Inga Marković

Inga Marković

Inga Marković (Sarajevo, 27.01.1976 god.) supruga i majka troje djece. Završila Visoku zdravstvenu škola strukovnih studija u Beogradu te stekla visoko obrazovanje Strukovni nutricionista-dijetetičar iz oblasti medicinskih nauka, te specijalističke studije sa stručnim zvanjem Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar-oblast Javno zdravlje. Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite …