Šta pripada programu samokontrole u dijabetesu?

  1. Svakodnevno praćenje opšteg stanja vlastitog organizma u smislu blagovremenog prepoznavanja: akutnih metaboličkih poremećaja (hipoglikemija, hiperglikemija, ketoacidoza), bolesti i stanja vezanih za neregulisanu bolest i prvih znakova hroničnih komplikacija,
  2. Mjerenje glukoze u krvi,
  3. Samokontrola ishrane, fizičke aktivnosti i terapije ako se radi o insulinskoj terapiji,
  4. Samokontrolu u toku drugih bolesti.

Dijabetes je bolest koja zahtijeva veliku odgovornost pacijenta prema samom sebi, jer samo odgovoran oboljeli uočava specifične simptome i znakove vezane za akutne metaboličke komplikacije hiperglikemiju, hipoglikemiju i ketoacidozu, stanja koja se blagovremenom samokontrolom mogu veoma jednostavno spriječiti.
Moja odgovorna pacijentica je upravo prepoznala oscilacije šećera kao problem i potražila riješenje. Usvojenom edukacijom o higijensko-dijetetskim dijabetesnim protokolima, prilagođenim njenoj terapiji, glukozu u krvi smo sa vrijednosti preko 15 mmol/l smanjili na normalne vrijednosti.
Najveći rizik za nastanak hroničnih komplikacija bolesti jesu upravo velike dnevne oscilacije glukoze i dužina trajanja bolesti, a dobrom kontrolom bolesti hronične komplikacije sprečavamo i njihov razvoj usporavamo!

Budite odgovorni prema sebi, a mojoj dragoj klijentici čestitam od srca!

Related posts