Sjajne priče iz ordinacije

Nisam sigurna da mogu da vam prenesem osjećaj sreće i zadovoljstva kada je mom klijentu dobro. Inače sam uvijek pobornik dobre komunikacije, ali odnosi koje moji klijenti i ja napravimo mislim da su posebni. Uspjeh nutritivnog liječenja klijenata kod mene je uvijek praćen jakim emotivnim aspektom.

Dijabetes je hronično oboljenje koje zahtijeva cjeloživotno liječenje. Ako se osoba sa dijabetesom pravilno edukuje, u svim segmentima bolesti, onda je to bolest sa kojom se lako i živi.

Evo još jednog odličnog primjera:
Pacijentica S.M. upućena na nutritivno dijetetski režim zbog neregulisanog šećera. Dijabetes dijagnostifikovan prije 10 godina i od tada na oralnoj terapiji. Nikada pacijentica nije upućena ni na kakvu edukaciju i samim tim o liječenju svoje bolesti nije ni imala nikakva saznanja.
Zadnji laboratorijski nalazi to i potvrđuju HbA1c 8%, Šuk 10,91. Profil mjerenih šećera izgleda ovako 8,1-9,8-6,3-10,7-9,8 mmol/l.

Nakon tromjesečno sprovođene Dijabetesne redukcione kardijalne medicinske nitritivne terapije dobijamo odlične kontrolne nalaze: HbA1c 5,7%, Šuk 7,3 mmol/l. Mjereni profili šećera sljedećih su vrijednosti: 5,7-6,2-5,5-5,9-5,3-6,3mmol/l.

Uz dobru regulaciju šećera imamo i odličan pad tjelesne mase iako je pacijentica u kategoriji visoke patološke gojaznosti.

Da li je trebao zagrljaj i čestitka na postignutom uspjehu? Naravno da jeste. Idemo dalje.

Related posts