Sjajne priče iz ordinacije

Da je moguće regulisati tjelesnu masu i kod djece?
Da, jeste. Izazov je naravno mnogo veći, ali uz dobru saradnju nas odraslih i pravilno predstavljanje dijetoterapije djetetu uspjeh je zagarantovan.
Evo jedne divne priče o odličnoj saradnji sa četenaestogodišnjom djevojčicom i njenom bakom.

Djevojčica je upućena od strane porodičnog ljekara zbog procjene tjelesnog sastava i redukcije tjelesne mase. Djevojčica je bila prosječne porođajne težine za pol i imala normalnu tjelesnu težinu do svoje 10. godine. Tada dolazi do povećanog apetita i nekontrolisanog unosa hrane. Svi laboratorijski nalazi donešeni na uvid su bili u okvirima normalnih vrijednosti. Antropometrijom je utvrđeno da je djevojčica u I stepenu gojaznosti sa BMI od 33, tjelesne mase 87 kg, sa vrlo visokim parametrima masnih depoa u stomačnoj regiji.
Djevojčici je propisana redukciona medicinska nutritivna terapija za djecu školskog uzrasta sa kojom je postignut pad tjelesne mase od 13 kg za period od 3 mjeseca što je u fiziološkim granicama. Do sada je postignut BMI 27 koji kategoriše uhranjenost koja nije zdravstveno ugrožavajuća.
Gojaznost kod djece uzrokuje poremećaj endokrinog, kardiovaskularnog, gastrointestinalnog, respiratornog sistema, ortopedske, neurološke i dermatološke komplikacije i psihosocijalne smetnje i povećan rizik za smrt u ranoj odrasloj dobi!!!
Najbitnije je prepoznati problem kod djeteta, potražiti najbolje rješenje i istrajati do postizanja cilja.

Mi zajedno idemo dalje.
Hvala porodici na dozvoli za objavu, jer je ovo zaista motivirajuće obzirom da se radi o četrnaestogodišnjoj djevojčici. Čestitam od srca.

Related posts