Koja je veza između gojaznosti i predijabetesa?

Predijabetes je stanje visokog rizika za nastanak dijabetesa, a definiše ga koncentracija šećera u krvi na tašte od 5,6-6,9 mmol/l, a 2h nakon jela od 7,8-11,1 mmol/l.

Procjene su da u svijetu 374 miliona ljudi ima predijabetes.

Gojaznost je predstavlja najveći rizik za predijabetes, jer ovaj metabolički poremećaj svojim različitim mehanizmima upravo dovodi do poremećaja u regulaciji glukoze u krvi.

Gubitak u tjelesnoj masi je najvažnija i preventivna i terapijska mjera kojom se najviše smanjuje rizik od oboljevanja.

Zato izmjerite šećer u krvi i svoju tjelesnu masu, pa ako ste u rizičnoj kategoriji reagujte na vrijeme i očuvajte svoje zdravlje

Related posts