Sjajne priče iz ordinacije

Da je dijabetesna medicinska nutritivna terapija osnovna mjera liječenja šećerne bolesti dokazuje i ova fenimenalna priča drage gospođe Đurđice Petrić!
Đurđici je dijagnostifikovan dijabetes tip 2 prije četiri godine u 43.  godini života. Uz postavljenu dijagnozu data je farmakološka terapija Metformin tablete od 500 mg dva puta dnevno. Inače, ovo je prva linija lijekova za šećernu bolest tip 2. Kako gospođa živi u Njemačkoj rađene su redovne kontrole i praćenje od strane ljekara. HbA1c rađen je po protokolima svaka 3 mjeseca i kretao se u razmaku od 7-8 %. Edukacija koju je tamo dobila svedena je bila samo na edukaciju iz dobijenih brošura.

U aprilu 2022. godine započinjemo saradnju, jer se pacijentica javila sa visokim vrijednostima šećera koji su se kretali između 12,0-17,0 mmol/l uz HbA1c od 8%.

Nakon svih ponovljenih nalaza i procjene stanja uhranjenosti počinjemo sa dijabetesnom redukcionom medicinskom nutritivnom terapijom, edukacijom o dijabetesnoj prehrani i edukacijom o samokontroli dijabetesa u odnosu na prehranu.

Nakon šest mjeseci dijetoterapije i regulacije tjelesne mase za 17 kg, naredna dva nalaza tromjesečnog šećera HbA1c iznosila su 4,7% uz dobro regulisane dnevne šećere.

Đurđicini ljekari su odlučili da njoj više terapija tabletama nije potrebna. Njeno stanje sada prate na svaka tri mjeseca i nadaju se da joj tablete neće ni trebati.

Da li je medicinska nutritivna terapija zaista toliko važna u liječenju dijabetesa?
Reću ću, nakon ovoliko godina radnog iskustva, DA i najvažnija je kako u prevenciji dijabetesa tako i u liječenju.
A Đurđici želim od srca da istraje i da dijabetes ostavi za neke starije godine.

Related posts