Inga Marković

Ako ne sada, kada?

Slogan koji ove godine prati Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti odnosi se na dostupnost zdravstvene zaštite oboljelim.

Iako je ove godine tačno stotinu godina od pronalaska insulina, dostupnost zdravstvenoj zaštiti i dalje nemaju milioni ljudi!

I ove godine Centar za nutricionizam i dijetetiku – Inga Marković je dio globalne dijabetičke zajednice i za 100 godina insulina obezbijedili smo 100 besplatnih glukometara u saradnji sa firmom MEDILAB ONE kao i najnoviji edukativni materijal.
Glukometre i prateći materijal možete preuzeti svaki radni dan od 08. 00 – 16.00 časova u ordinaciji Centra – Ordinacije Cvijetić – Optika Lens

Dobra kontrola šećera je moguća i to je jedini siguran put za život bez komplikacija.

Related posts