Besplatni pregledi očnog dna

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa odlučili smo se da naš mali doprinos budu besplatni pregledi očnog dna za članove Udruženja dijabetičara Dijabeta Doboj.

A zašto pregled očnog dna?

Oči jesu ogledalo duše, ali su i ogledalo regulacije dijabetesa. Prve promjene izazvane ovim hroničnim oboljenjem vide se upravo na sitnim krvnim sudovima oka, a kada su promjene tu vidljive znamo da su se pojavile i na drugim krvnim sudovima ostalih organa i organskih sistema.

Oštećenje krvnih sudova retine oka (dijabetesna retinopatija) je jedna od najtežih i najčešćih komplikacija šećerne bolesti i uslovljena je dužinom trajanja dijabetesa i vrijednostima šećera u krvi. Dodatno je pogoršavaju visok krvni pritisak i povišene masnoće u krvi.

Kako je preveniramo? Udruženim snagama:

  • dijabetesne medicinske nutritivne terapije
  • farmakološkom terapijom
  • kontinuiranom pravilno osmišljenom fizičkom aktivnosti
  • redovnim ljekarskim pregledima
  • redovnim samokontrolama šećera u krvi.

Zapamtite, dijabetes ne boli ali su njegove posljedice zastrašujuće te brigu o svom zdravlju stavite na prvo mjesto.

Related posts