Meal on the go to

Jedno od pitanja koje često klijenti postavljaju jeste “Kako da uskladim obroke i šta da jedem kada sam stalno na putu?”

Sve zavisi koliko dugo putujete i koliko vremena imate za obrok. Uvijek je najlakša varijanta da se obrok isplanira i ponese od kuće. Čak i kada vam put “ iskrsne” uvijek je bolje ponijeti nešto od kuće, a ne konzumirati hranu sa benzinskih pumpi ili biti gladan.

Tako ćete izbjeći moguću hipoglikemiju (pad šećera u krvi), pojest ćete obrok u tačno vrijeme, sami sebi planirate nutritivno zadovoljavajući obrok i nakon putovanja ćete biti produktivni.

Za kratko putovanje od 75 km, ali u vrijeme ručka, ovakav unos hrane je i energetski i nutritivno zadovoljavajući.

Uvijek brinite prvenstveno o seb

Related posts