dijeteticar Inga Marković

Dijetetičar vs. nutricionista

Izbor prave osobe koja vam može pomoći i dati vam pravi savjet u vezi sa zdravom ishranom vrlo često je težak i zbunjujući posao. Mnogi tvrde da su eksperti za ishranu a pri tome je njihovo znanje vrlo ograničeno čime čine više štete javnom zdravlju nego što pružaju koristi. Ljudi često pogrešno shvataju termine dijetetičar i nutricionista, pa da i to razjasnimo!

Ko je dijetetičar a ko nutricionista i šta je čiji posao?

Dijetetičar je licencirani zdravstveni radnik i saradnik sa završenim osnovnim studijama iz dijetetike i nutricionizma, položenim državnim ispitom kod Ministarstva zdravlja i licencom za rad te preuzetom obavezom kontinuirane edukacije. Dijetetičar pruža profesionalnu pomoć i daje savjete kako zdravim tako i bolesnim ljudima. Oni podliježu etičkom kodeksu i zapošljavaju se u zdravstvenim ustanovama kao dio ljekarskog tima. U toku osnovnih studija za dijetetičare je obavezna medicinska klinička praksa.

Nutricionista nema formalno visoko obrazovanje, ne polaže državni ispit, ne podliježe etičkom kodeksu, nema licencu za rad i nije dio medicinskog time jer nije medicinski radnik. U stvari, nutricionista može da bude bilo ko. On daje informacije o namirnicama zdravoj populaciji, a radi u nekliničkom okruženju i industriji hrane.

Kome dati svoje povjerenje i nakon svega što sada znate o dijetetičarima i nutricionistima odluka je samo vaša!

Related posts