Ishrana u avionu

Ishrana u avionu može da bude bitan segment dnevne ishrane u zavisnosti u koje vrijeme se putuje i koliko vremenski let traje.

Najveća je greška smatrati da ako ste platili kartu i taj prateći obrok, da ga trebate i konzumirati bez obzira o kakvom se obroku radi.

Ako dobijete ovakav kroasan koji naravno nema nikakvu nutritivnu vrijednost, već samo prazne kalorije u minimalnoj količini od 350 kcal, uradili ste pravu stvar za sebe i svoje zdravlje ako ste ga jednostavno preskočili.

Related posts