Medicinska analiza sastava tijela

Medicinska analiza sastava tijela

Medicinsko vođenje korisnika kroz dijetetsko nutritivni tretman zahtijeva obaveznu medicinsku analizu sastava tijela.

Da bi se dobio detaljan prikaz stanja uhranjenosti potrebno je ustanoviti strukturu tjelesne težine. Medicinska analiza satava tijela daje nam sljedeće podatke:

 • ukupna voda u tijelu (bitan podatak koji nam daje uvid o eventualnoj pojavi edema važan parametar kod kardiovaskularnih oboljenja, anoreksije, onkoloških pacijenata; podatak koji nam govori o količini intracelularne i ekstracelularne tečnosti i njihovoj proporciji vrlo bitnom podatku koji nam daje uvid u zdravstveno stanje tijela;
 • količina tjelesnih proteina koji zajedno sa vodom čine glavnu komponentu mišićne mase; nedostatak proteina upućuje na manjak intracelularne vode što daje uvid u slabu ishranu ćelija izazvanu ili nedostatkom proteina u ishrani ili upućuje na neke metaboličke poremećaje;
 • količina minerala i to koštanih i nekoštanih;
 • tjelesna masnoća/masno tkivo za koje je neophodno dobiti podatak za stomačnu regiju kao i sve druge depoe masti, kako bi se odredila tačna dijetetsko nutritivna intervencija i spriječila zdravstvena šteta koja nastaje zbog pojedinih depoa masti. Znamo da su deponovane masti osnovni krivac za sva oboljenja kao i za veću smrtnost!
 • čista mišićna masa i nemasno tkivo vrlo važan parametar za analizu strukture tijela
 • tjelesna težina koja predstavlja zbir tjelesne vode + proteina + minerala + tjelesnih masnoća
 • skeletna mišićna masa koja se mora odvojiti od čiste mišićne mase, a nalazi se u svakoj komponenti tijela
 • procentualna zastupljenost tjelesnih masti koja je za muškarce idealna od 15% a za žene 23%; sa postizanjem ovih vrijednosti preveniramo sva oboljenja i prerano starenje organizma i preranu smrt
 • indeks tjelesne mase BMI koji jedino sa svim prethodno nabrojanim podacima zaista moze da se analizira; bez tih podataka samo izračunavanje BMI ništa ne vrijedi
 • segmentalna analiza mišićne mase podatak o rasporedu mišića i njihom stanju u regijama tijela
 • segmentalna analiza masti u svim regijama tijela
 • odnos struk/kuk
 • edem index
 • nutritivna procjena
 • bazalna metabolička stopa je minimalna energija za odrzavanje vitalnih funkcija
 • ocjena tjelesnog sastava

Related posts