Evropska konferencija o ishrani

ORGANIZATOR: Federacije evropskih društava za ishranu (FENS) i Srpsko društvo za ishranu

“Ishrana je uvijek intrigantna i moćna tema, važna za svakodnevni život, zdravlje i dobrobit cjelokupne globalne populacije. To je takođe centar naučnog istraživanja i profesionalna misija hiljada istraživača posvećenih otkrivanju složenih misterija uravnotežene, održive i dovoljne ishrane za sve. Naučni odbor je pripremio inovativan, inspirativan i intrigantan program koji je, pod sveobuhvatnim sloganom Konferencije, pokušao da „približi nauku i praksu“.

Naučna istraživanja o ishrani i upotreba njihovih rezultata u praksi daju značajan doprinos ciljevima održivog razvoja i rješavanju važnih zdravstvenih izazova u vezi sa ishranom.”

Related posts