Savjetovanje o dijabetesu

Edukacija o ishrani kod tip 1 dijabetesa

Edukacija o ugljenohidratnim jedinicama i insulinskoj terapiji

Edukacija o ishrani kod tip2 dijabetesa

Ishrana kod dijabetesne polineuropatije

Ishrana kod dijabetesne nefropatije

Ishrana kod dijabetesne kardiomiopatije

Ishrana kod dijabetesne retinopatije

Edukacija o prevenciji dijabetesnog stopala

Monofilament test

Mjerenje tromjesečnog šećera u krvi hba1c

Individualne preporuke

Izrada dnevnog jelovnika uz preporuku

Izrada sedmičnog jelovnika uz preporuku

Izrada mjesečnog jelovnika

Jedini sertifikovani nutricionista dijetetičar edukator za tip 2 dijabetesa po ACCU CHEK Assist programu u Bosni i Hercegovini – Certificate of Achievement –Modular education program for Tip 2 people with diabetes – ACCU CHEK Assist– Inga Marković